Όροι Χρήσης

Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος θέτουν την βάση δέσμευσης της υπηρεσίας μας προς τα μέλη της / πελάτες της και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο μέλος (εσάς) και την home-accessories.gr.
Με τη συμπλήρωση μιας φόρμας αίτησης μέλους και με την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους (φόρμα εγγραφής), αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την εταιρεία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την εταιρεία μας. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
Τα μέλη του home-accessories.gr καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών μας, μέσω του διαδικτυακού τόπου home-accessories.gr,  μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Κάθε μέλος της home-accessories.gr με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο home-accessories.gr. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εγγραφή σας ως μέλος της, συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής,
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Οι όροι αυτοί βρίσκονται στην ενότητα Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr. Οι ισχύοντες Όροι Χρήσης είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του www.home-accessories.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.
Η χρήση της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr από κάθε μέλος – επισκέπτη – γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των μελών– επισκεπτών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους – επισκέπτη, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Εγγραφή μελών

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους στο κατάστημα μας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύων νόμο. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Το κατάστημά μας home-accessories.gr είναι μια ανοιχτή αγοραστική κοινότητα. Για να γίνετε μέλος, θα πρέπει να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα «Ο λογαριασμός μου» και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός μέλους, πράξη για την οποία δεν θα έχει την υποχρέωση να παρέχει εξηγήσεις.
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του καταστήματος μας είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.
Μέλος θεωρείται το άτομο που ολοκληρώνει την διαδικασία εγγραφής μέσω της αίτησης εγγραφής αποδεχόμενος τους όρους χρήσης.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Όταν παραγγέλνετε ή γράφεστε το newsletter μας για να στέλνουμε προσφορές και ενημερώσεις σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε ενέργειας όπως το ονοματεπώνυμο , η διεύθυνση , το τηλέφωνο , το email σας κτλ. Σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Συγκέντρωση Πληροφοριών

Έχουμε σχεδιάσει την σελίδα μας έτσι ώστε ο περιηγητής της σελίδας μας να μπορεί να την επισκεφτεί χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του αν δεν το επιθυμεί. Τα προσωπικά σας δεδομένα τα ζητάμε μόνο όταν ο χρήστης θέλει να γραφτεί στην σελίδα μας, να μας στείλει email ή να παραγγείλει προϊόντα.

Χρήση των πληροφοριών

Συλλέγουμε δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες :  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης και στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του . Κατά την διάρκεια μια παραγγελίας θα σας ζητηθεί το Ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση , ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης παράδοσης, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση , το τηλέφωνο σας και σε περίπτωση που θέλετε τιμολόγιο η επαγγελματική δραστηριότητα , το ΑΦΜ και η ΔΟΥ σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα θα σας ζητηθούν τα στοιχεία της κάρτας σας , τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μας κοινοποιούνται. Τα δεδομένα αυτά τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την εξέλιξη και την παράδοση της παραγγελίας σας , για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη αν είναι απαραίτητο, για ενημέρωση προσφορών ή νέων προϊόντων για παραλαβή δώρων μετά από διαγωνισμούς.

Τροποποίηση / Διαγραφή Πληροφοριών

Ο Χρήστης της σελίδας μας έχει την δυνατότητα να διορθώσει, αλλάξει , συμπληρώσει ή και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα που μας έχει δώσει. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ή να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου τις ώρες λειτουργίας μας ή να μας στείλετε email στο info@home-accessories.gr . Για τους εγγεγραμμένους χρήστες η διόρθωση, διαγραφή, τροποποίηση στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω της σελίδας εγγραφής της σελίδας μας. Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να προστατέψουμε τα στοιχεία σας αλλά η προστασία του κωδικού σας πρόσβασης στην σελίδα μας εξαρτάται από εσάς.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και οι οποίοι προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμοι σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προϊόντα

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας www.home-accessories.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική χρήση των μελών.
Το κατάστημά μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, χρώματα και υφάσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το κατάστημα μας προσπαθεί να δώσει μια αναλυτική και πλήρη εικόνα των προϊόντων του μέσω των αναλυτικών περιγραφών και των φωτογραφιών . Υπάρχει πάντα όμως η περίπτωση να μην πληρεί το προϊόν της προσδοκίες του πελάτη από την στιγμή που δεν υπάρχει φυσική επαφή , για αυτό σας δίνουμε την δυνατότητα επιστροφής του.

Σε όλα μας τα προϊόντα πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος ώστε να σας παραδοθούν σε άριστη κατάσταση αλλά μπορεί να τύχει κάτι να ξεφύγει της προσοχής μας

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή έχετε παραλάβει διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχετε παραγγείλει

 1. Μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του
 2. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση για να γίνει δεκτό. Αυτό σημαίνει ότι : 1.Δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο  2. Να μην έχει πλυθεί 3. Να έχει όλα τα ταμπελάκια του 4. Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του.  
 3. Θα πρέπει να έχει αγοραστεί αποκλειστικά από εμάς και να συνοδεύεται από τα παραστατικά αγοράς του (απόδειξη λιανικής , τιμολόγιο πώλησης κτλ)
 4. Το ελαττωματικό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με το ίδιο προϊόν (σε περίπτωση αποστολής λάθος προϊόντος μόνο με το σωστό)

Διαδικασία Επιστροφής

 • Επικοινωνείτε με το κατάστημα μας αφού παραλάβετε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail για να μας γνωστοποιήσετε το πρόβλημα και να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της αποστολής.
 • Μας στέλνετε μια φωτογραφία μέσω e-mail σε περίπτωση ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος στο info@home-accessoreis.gr ώστε να έχουμε μια εικόνα και να επιβεβαιώσουμε την επιστροφή
 • Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή του
 • Το στέλνετε με την εταιρεία που σας έκανε την παράδοση υπόψιν Home-accessories.gr , Αδμήτου 14 , Αθήνα Τ.Κ. 10440 , και τα μεταφορικά βαραίνουν το κατάστημά μας.

 

Τα έξοδα επιστροφής τα χρεωνόμαστε εμείς μόνο σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή δικού μας λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται ο πελάτης τα έξοδα μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-8219191

Επιστροφές σε προϊόντα που κόβονται σε επιθυμητές διαστάσεις όπως μοκέτες, διάδρομοι,  πλαστικά δάπεδα γκαζόν κτλ δεν γίνονται δέκτες. Ισχύει και για τα προϊόντα που γίνονται ειδική παραγγελία σε μέτρα είτε σε χρωματισμό που επιθυμεί ο πελάτης. Στην μόνη περίπτωση που μπορεί να γίνει αλλαγή είναι αν έχει γίνει κάποιο λάθος σε χρώμα είτε σε διάσταση από εμάς. Επίσης δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές σε προϊόντα όπως μαξιλάρια όπου η συσκευασία τους έχει ανοιχτεί , για λόγους υγιεινής. 

Επίσης δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα των οποίων οι συσκευασίες τους είναι ανοιχτές , κατεστραμμένες ή έχουν περάσει 15 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας.

ΣημείωσηΚαταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναπαράγουμε με ακρίβεια τα προϊόντα μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως ευθύνες για την μη σωστή παρουσίαση αποχρώσεων διότι οι διαφορετικές ρυθμίσεις στις οθόνες των υπολογιστών ενδέχεται να έχουν επίδραση στην εμφάνιση των αποχρώσεων των προϊόντων. 

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. (Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί , πλυθεί, καταστραφεί η συσκευασία τους δεν μπορούν να επιστραφούν)
 • Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το κατάστημά μας είναι υποχρεωμένο να στείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • Η επιστροφή γίνεται στο κατάστημά μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αυστηρά μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα που μας δηλώσατε την υπαναχώρηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε το κόστος επιστροφής των προϊόντων.
 • Η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το κατάστημά μας για την αποστολή των προϊόντων σε αυτόν καθώς και τα έξοδα επιστροφής.
 • Ομοίως το κατάστημά μας υποχρεούται να σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε καθώς και τα έξοδα παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων λόγω επιλογής του πελάτη να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο παράδοσης από τον οικονομικότερο τρόπο που προσφέρουμε εμείς)  εντός 5 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης χωρίς να του χρεωθούν τυχόν έξοδα για την επιστροφή.

 

Η παραγγελία σας

Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω διαδικτύου, δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.home-accessories.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας, στέλνοντας σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την home-accessories με το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο e-mail δεν εγγυάται ότι το εκάστοτε προϊόν είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 2 εργασιακών ημερών από το e-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντας σας όλο το ποσό στην τιμής αγοράς.

Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε όλες σας τις παραγγελίες, η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται και την πραγματοποίησή της. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).

Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).

Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω email με για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προταθεί κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας αποσταλεί μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
 2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.
 3. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.
 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω e-mail επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

 

Τιμές

Οι μειωμένες τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι σχετικές με τις προτεινόμενες τιμές πώλησης που μας δίνονται από τον προμηθευτή.
Πριν την αποστολή παραγγελίας δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

 1. Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.
 2. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας . Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Χρήση Κουπονιών έκπτωσης

Στο site μας θα βρείτε ανά διαστήματα κάποια εκπτωτικά κουπόνια ανάλογα με την προωθητική ενέργεια που έχουμε το διάστημα της περιήγησής σας ή της παραγγελία σας, όπως για παράδειγμα κουπόνι για επόμενη παραγγελία που μπορεί να σας στέλνουμε μετά την παραγγελία σας ή εγγραφής στο site μας. Αυτά τα κουπόνια ισχύουν για την πλειοψηφία των προϊόντων μας , αλλά όχι πάντα για όλα. Για παράδειγμα προϊόντα της εταιρείας Palamaiki εξαιρούνται από τα εκπτωτικά κουπόνια λόγω απόφασης της εταιρείας.

Για τα προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια απλά το αναγράφεται στο κατάλληλο κουτάκι κατά την παραγγελία σας και υπολογίζει την έκπτωση που έχετε.

Πληρωμή

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάθεση σε κάποιο από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς για να εξοφλήσετε την παραγγελία σας, αναγράφοντας ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας ή τον κωδικό της παραγγελίας. Μας ενημερώνετε για την κατάθεση και σας στέλνουμε την παραγγελία. Οι λογαριασμοί που είναι διαθέσιμοι είναι:

Eurobank: 0026-0482-93-0100086538

IBAN:   GR2602604820000930100086538

Εθνική Τράπεζα:    059/608569-52
IBAΝ:   GR7501100590000005960856952
Τράπεζα Πειραιώς:    5055 088773 931
IBAN:  GR06 0172 0550 0050 5508 8773 931

Όνομα Δικαιούχου : Μήλιου Μαρία

Μόλις επιβεβαιώσουμε την κατάθεση θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποστολής της παραγγελίας σας.

2. Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα.  Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς , που προστατεύει τα δεδομένα της κάρτας σας, καθώς δεν μας κοινοποιεί τον πλήρη αριθμό της κάρτας ούτε και τον κωδικό της σε καμία φάση της συναλλαγής.

3. Αντικαταβολή.

Μπορείτε να επιλέξετε την αντικαταβολή ως τρόπο εξόφλησης της παραγγελίας σας. Πληρώνετε την μέρα της παράδοσης της παραγγελίας στον χώρο σας. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και για ποσά έως 500€. Για ποσά μεγαλύτερα των 500€ θα σας ζητηθεί να καταθέσετε σε κάποιο από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς το 30% του συνολικού ποσού της παραγγελίας ως προκαταβολή. Μετά την παραγγελία θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία .

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας και για αντικείμενα βαριά ή ογκώδη όπου τα προϊόντα πρέπει να τα στείλουμε με μεταφορική εταιρεία ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη η επιλογή της αντικαταβολής λόγω του ότι δεν βρίσκουμε πάντα κάποιον μεταφορέα που να αναλαμβάνει την αντικαταβολή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας καλέσουμε για να σας ενημερώσουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο πληρωμής σε περίπτωση που κι εσείς το επιθυμείτε.

Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν ισχύει για τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες Χαλιά, Μοκέτες και Δάπεδα

Η αποστολή με αντικαταβολή έχει ένα επιπλέον κόστος 1,50€.

4. Παραλαβή από το κατάστημα:  Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά και να παραλάβετε οι ίδιοι από το κατάστημά μας στην πλατεία Αττικής και να πληρώσετε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα και να χωρίσετε το ποσό σε άτοκες δόσεις.

5. Pay-Pal: Σε περίπτωση που θέλετε να ολοκληρώσετε την συναλλαγή ηλεκτρονικά μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή μέσω Pay-Pal.  Εάν επιλέξετε πληρωμή με PayPal, μπορείτε να στείλετε τις πληρωμές σας on-line χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, πηγαίνετε στο site του PayPal, όπου μπορείτε να στείλετε την πληρωμή σας. Εάν δεν έχετε ήδη έναν λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Στο PayPal, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα επιθυμούσατε να εκτελέσετε την πληρωμή σας (παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα) και να στείλετε έπειτα την πληρωμή.
Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με την παραγγελία, και εάν η παραγγελία δεν προχωρήσει, η πληρωμή θα επιστρέφεται (ενώ δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που θα έχουν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης). Το ποσό χρέωσης εκτός από την αξία του παραγγελθέντος προϊόντος, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής.

 

Παράδοση – Παραλαβή της παραγγελίας σας

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου που εισάγετε είναι σωστά. Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι λάθος η παραγγελία σας δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό της.

Η παράδοση του πακέτου σας θα γίνει σε 2-9 εργάσιμες ημέρες, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί έως και 20 ημέρες, γεγονός που οφείλεται  στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων. Σε περίπτωση που η παραγγελίας θα καθυστερήσει θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail. Για οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας σας θα σας ενημερώνουμε με email. Είναι προτιμότερο να εισάγετε μια διεύθυνση παραλαβής στην οποία κάποιος θα είναι παρών για να παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Οι παραδόσεις γίνονται συνήθως 9.00-15.00 .

Οι αποστολές των παραγγελιών γίνονται με εταιρεία courier για τα δέματα που είναι πιο μικρά και ελαφριά αλλά επειδή τα προϊόντα μας είναι κυρίως ογκώδη και βαριά χρησιμοποιούμε μεταφορικές εταιρείες.

Αποστολές με εταιρεία Ταχυμεταφορών:

Οι παραγγελίες που έχουν μικρότερο βάρος και όγκο , και για την πιο ταχεία εξυπηρέτησή σας , στέλνονται με εταιρεία courier. Οι παραγγελίες που γίνονται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και τα προϊόντα τους είναι άμεσα διαθέσιμα , παραδίδονται κατά κανόνα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες στην Αττική.Εάν η παραγγελία γίνει Σαββατοκύριακο τότε η επεξεργασία της παραγγελίας θα ξεκινήσει Δευτέρα. Αν έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση η επεξεργασία θα ξεκινήσει από την στιγμή που θα ενημερωθούμε για την κατάθεση.

Για τις υπόλοιπες περιοχές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή της παράδοσης.

Αποστολές με εταιρεία Μεταφορών:

Για τις αποστολές προϊόντων με μεγάλο βάρος ή όγκο χρησιμοποιούμε Μεταφορικές εταιρείες  (για προϊόντα όπως χαλιά , μοκέτες , πλαστικά δάπεδα κτλ).

Ο χρόνος αποστολής για τα προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα , για την Αττική είναι 1-4 εργάσιμες ημέρες και για τις περιοχές εκτός Αττικής είναι από 2-9 ημέρες ανάλογα με το που είναι η διεύθυνση παράδοσης.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής που αφορούν στην λειτουργία των Μεταφορικών εταιρειών.

 • Η παραλαβή γίνεται μπροστά στην είσοδο της οικία ή της πολυκατοικίας σας και είσαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προϊόντων που παραλαμβάνετε.
 • Η μεταφορά του προϊόντος από την είσοδο του χώρου παράδοσης σε όροφο ή άλλο μέρος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.
 • Οι μεταφορικές παραδίδουν συγκεκριμένες ώρες που συνήθως κυμαίνονται 9.00-15.00 . Ανάλογα με την εταιρεία οι ώρες αυτές μπορεί να διαφέρουν. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας , εμείς σας στέλνουμε τα στοιχεία της μεταφορικής με email για να μπορείτε να συνενοηθείτε μαζί τους για την μέρα και την ώρα της παράδοσης.
 • Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας όπως για πχ Μήλο, Σαντορίνη κτλ δεν υπάρχει μεταφορική που να αναλαμβάνει πληρωμές με αντικαταβολή. Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας πούμε τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής για να μπορέσει να αποσταλεί η παραγγελία σας.
 • Μαζί με το δέμα σας η Μεταφορική θα πρέπει να σας παραδώσει και το τιμολόγιο ή την απόδειξη με το δελτίο αποστολής , τα οποία δεν βρίσκονται μέσα στο δέμα σας και κρατούνται από την Μεταφορική κατά την διάρκεια της μεταφοράς έως την παράδοσή τους σε εσάς. Σε περίπτωση που δεν σας τα δώσουν πρέπει να τα ζητήσετε.

Για απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες τα έξοδα μεταφοράς είναι μεγαλύτερα από την χρέωση που έχουμε ή που δεν βρίσκουμε εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά στον χώρο σας αναλαμβάνουμε μόνο την μεταφορά του έως την έδρα της μεταφορική και σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας το παραδώσουν στον χώρο σας αναλαμβάνετε εσείς τυχόν επιπλέον έξοδα. 

Σε περίπτωση που έχετε ογκώδη και βαριά αντικείμενα αλλά δεν επιθυμείτε να αποσταλούν με Μεταφορική εταιρεία αλλά με εταιρεία courier , εξοφλείτε την παραγγελία με τραπεζική κατάθεση (χωρίς τα έξοδα αποστολής) και αναλαμβάνετε εσείς τα έξοδα αποστολής που χρεώνει η εταιρεία. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που θέλετε μια συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία που χρεώνει περισσότερα από την συνεργαζόμενη δική μας.

Σε περίπτωση παραλαβής από τον χώρο μας μπορείτε να έρθετε στην διεύθυνση του καταστήματός μας που είναι : Αδμήτου 14, Πλ. Αττικής, Αθήνα Τ.Κ. 104 40 . Το κατάστημα απέχει λίγα μέτρα από τον σταθμό ηλεκτρικού και μετρό ΑΤΤΙΚΉ (έξοδος προς Αδμήτου). Καλό θα είναι να έχει υπάρξει μεταξύ μας επικοινωνία ώστε να υπάρχουν σίγουρα στο κατάστημα τα προϊόντα που επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής, ανεξάρτητα του τρόπου πληρωμής, ενώ μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελίας σας και στον χώρο μας με την χρήση μετρητών , είτε με την χρήση πιστωτικής κάρτας έχοντας την δυνατότητα άτοκων δόσεων.

 

Γραπτή Εγγύηση

Το κατάστημά μας δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στην ιστοσελίδα της. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπου, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Μήλιου Μηλ. Μαρία και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια της Μήλιου Μήλ. Μαρία. Η εμφάνισή του εν λόγω περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Όλες οι επωνυμίες, ονόματα υπηρεσιών, και ονόματα συναλλαγών (συνολικά ονομαζόμενα «Επωνυμίες») είναι ιδιοκτησία του καταστήματός μας και άλλων αντίστοιχων ιδιοκτητών που μας έχουν χορηγήσει το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούμε τις συγκεκριμένες Επωνυμίες. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Το όνομα της Μήλιου Μήλ. Μαρία, το www.home-accessories.gr, ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επωνυμίες ή λογότυπα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άλλους για κανένα λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα πιθανόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά, τεχνικά, ή περιγραφικά λάθη των παρουσιαζόμενων προϊόντων

 

Νομική Ευθύνη

Το κατάστημά μας  δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας.
Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το κατάστημά μας δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.home-accessories.gr, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση, πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημά μας με τους εξής τρόπους:

1. Τηλεφωνικά: στο νούμερο 210-82.19.191 της ώρες λειτουργίας του καταστήματος που αναγράφονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.

2. Με e-mail στο info@home-accessories.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό

3. Ταχυδρομικά στην διεύθυνση του καταστήματος : Αδμήτου 14, Αθήνα, Αττική Τ.Κ. 104 40

Τηλ. Παραγγελίες

210 8219191

ΑΔΜΗΤΟΥ 14,  ΑΘΗΝΑ

Ωράριο:

Δευτ. -Παρ. : 09.00-16.00

 Σάββατο : 10.00-12.00